Huisvesting voor de allerarmsten.

Wereldwijd leeft 1 op de 6 mensen in krottenwijken. 

Stichting HomePlan is een kleinschalige ontwikkelingsorganisatie die bouwt aan een huis, thuis en toekomst voor de allerarmsten in Latijns-Amerika en Zuidelijk Afrika. Inmiddels zijn er al ruim 3.700 huizen gebouwd voor en met arme families. Helpt u mee om nog meer mensen een veilig huis te geven en hiermee een thuis en toekomst?

HomePlan is een kleinschalige particuliere organisatie opgericht in 1997. Wij werken nauw samen met sterke lokale partnerorganisaties. Samen bouwen we huizen voor de allerarmsten in ontwikkelingslanden. Het huis biedt bewoners bescherming en geeft hen een gevoel van eigenwaarde. Het huis is geen doel op zich maar een middel om bewoners een kans te geven zich verder te ontwikkelen.

Niet alleen werven we fondsen voor de bouwprojecten, ook bouwen vrijwilligers zelf mee. Zo reizen elk jaar een aantal groepen vrijwilligers naar onze projecten. Dat is een mooi gebaar naar de lokale bewoners, maar vooral een unieke levenservaring.

Stichting HomePlan is een CBF-Erkend Goed doel. Het logo dat wij voeren op onze website en andere uitingen laat zien dat wij ons houden aan de regels die gelden voor erkenning door het onafhankelijke Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Erkende goede doelen weten wat ze willen bereiken, hebben hun organisatie op orde en vertellen daar open en begrijpelijk over.

Huis, Thuis, Toekomst

‘Huis, Thuis en Toekomst’, deze drie woorden symboliseren de aanpak van HomePlan.


Om een zorgvuldige keuze voor een project te maken, hebben wij eigen richtlijnen. Hierin staat de samenwerking met lokale organisaties centraal. Zonder een lokale partner kan het project niet plaatsvinden. Samen met de bewoners en onze partner organisatie verzamelen we informatie over allerlei zaken zoals onderwijs, watervoorziening, medische hulp, bouweisen en grondeigendom. Nadat een aanvraag is goedgekeurd gaat HomePlan samen met haar partner van start. We stimuleren daarbij dat lokale partijen de bouw meefinancieren.

Huis

Tijdens het hele bouwproces en ook daarna hebben we een nauw contact met onze partnerorganisties. Ook zijn we vaak persoonlijk betrokken bij de projecten door zelf een handje te gaan helpen tijdens een bouwreis. Dat zorgt ervoor dat we de projecten op een goede manier kunnen aanpassen aan de lokale omstandigheden en behoeften van de bewoners.

Thuis en toekomst

Het huis is geen doel op zich, maar geeft een basis van veiligheid en bescherming. Samen met onze lokale partnerorganisaties denken bewoners na over hun thuis en toekomst. Zo hebben zij behoefte aan onderwijs, medische hulp, maar ook een kinderopvang of juist een juridisch loket.

HomePlan realiseert de ‘Huis, Thuis en Toekomst’ aanpak in Mexico, Haïti, Nicaragua en Zuid-Afrika. Dit is alleen mogelijk dankzij het groeiende aantal vrijwilligers en donateurs.

Bouwt u met Homeplan mee?

Huisvesting voor de allerarmsten

HomePlan bouwt huizen voor de allerarmsten in ontwikkelingslanden. Een huis biedt veiligheid en bescherming tegen regen, kou en ziektes. Een veilig huis is het begin van een betere toekomst. Het huis is namelijk geen doel op zich maar een middel om bewoners een kans te geven zich verder te ontwikkelen. Met een huis als middel bouwen we samen aan een betere toekomst!

Mission statement:

“HomePlan bouwt huizen voor de allerarmsten in ontwikkelingslanden. Uitgangspunt daarbij is dat beter wonen een begin is naar een beter leven. HomePlan werkt vanuit een kleine, effectieve organisatie, zodat zoveel mogelijk inkomsten aan de allerarmsten besteed worden.”